Økonomiansvarlig

Mobil:
+47 932 45 027
E-post:
okonomi.bergen@bis.no

Peder er økonomiansvarlig i BIS Bergen. Økonomiansvarlig skal arbeide for å optimalisere og effektivisere de økonomiske aspektene ved lokalavdelingens drift, slik at studentene får størst mulig utbytte av BIS sitt tilbud. Økonomiansvarlig har ansvaret for at budsjett og regnskap utarbeides i tråd med organisasjonens strategi, gjeldende handlingsplan samt Styrets og organisasjonens beslutninger.