HR-ansvarlig

E-post:
hr.bergen@bis.no

Sophie er HR-ansvarlig i BIS Bergen. HR-Ansvarlig er ansvarlig for oppfølging, internsaker, vedtekter og rekruttering. HR-ansvarlig har myndighet til å etterse at alle undergrupper, linjeforeninger, utvalg og idrettslag driftes etter lokale vedtekter og vedtak fattet av ledelsen.