Fagansvarlig

Mobil:
+47 950 14 161
E-post:
fag.bergen@bis.no

Thea Marie er fagansvarlig i BIS Bergen. Fagansvarlig skal jobbe for å sikre et godt faglig tilbud, godt psykososialt læringsmiljø og et godt fysisk studiemiljø forankret i organisasjonens visjon, strategi, retningslinjer og gjeldende handlingsplan. Fagansvarlig skal jobbe for å fremme studentenes faglige krav ovenfor BI Campus Bergen.