PR & Kommunikasjonsansvarlig

Mobil:
+47 924 71 593
E-post:
kommunikasjon.bergen@bis.no

Torjus har stillingen PR & Kommunikasjonsansvarlig ved BIS Bergen. PR & Kommunikasjonsansvarlig er ansvarlig for profilering og markedsføring av BI Studentsamfunn med hensikt å opparbeide sterkest mulig posisjon i næringslivet og blant andre studentorganisasjoner og -instutisjoner.

PR&komm har ansvaret for BIS sin profil både innad og utad, og at denne er i tråd med studentsamfunnets visjon og strategi – samt styrking av merkenavnet BIS i næringslivet.

PR & Kommunikasjonsansvarlig har også overordnet ansvar for;

Kommunikasjonsutvalget
Foretar tilnærmet alt visuelt arbeid for studentsamfunnet, som fotografi, grafisk design/illustrasjon, film osv. (les mer her)

Slippen+
BI Bergens nettavis. Står for nyhetsoppdateringer fra campus omhandlende aktuelle saker fra skolen. (les mer her).