Leder

Mobil:
+47 454 20 295
E-post:
leder.bergen@bis.no

Ulrik er leder i BIS Bergen. Leder skal styre sin respektive lokalavdeling av BI Studentsamfunn forankret i organisasjonens visjon, strategi, retningslinjer og gjeldende handlingsplan. Dette må alltid samsvare med studentenes beste interesser. Leder har ansvaret for at de strategiske planene blir gjennomført etter styrets retningslinjer og at organisasjonens visjon og strategi etterfølges i alle ledd i organisasjonen.