BISO, BI Student Organisasjon, er det offisielle navnet på den nye studentorganisasjonen.

Dette er det første steget mot å bli en felles organisasjon fra 1. Januar 2020. Navnet viser til vår tilknytning til BI samtidig som den beholder mye historien til de tidligere studentorganisasjonene SBIO og BIS. Med det nye navnet peker vi på veien fremover for å bli en mer fremtidsrettet organisasjon, samtidig som vi får en tydeligere struktur for å bedre studentvelferden på alle fire BI Campus. Vi ser frem til at studentorganisasjonene til BI kommer under ett felles navn og merkevare. På vegne av prosjektgruppen gleder vi oss til å gå inn i et nytt tiår, med nye muligheter for å skape et større engasjement til det beste for BI-studentene på nasjonalt plan.