BIS Ledelsen arrangerer 04. oktober generalforsamling på Campus Bergen.

Høsten 2017 arrangeres semesterets Generalforsamling 04. oktober, klokka 17:30 i Auditorium 1. Under høstens Generalforsamling skal blant annet regnskapet fra vår 2017, budsjett høst 2017 og budsjett høst 2018 godkjennes, samt to nye HRe skal velges inn.

Dokumenter:
Sakspapirer, vedlegg til sakspapirer, referat vår 2017