Det innkalles herved til generalforsamling den 08. Mars kl 14.30 i auditorium 1 ved BI Bergen. Generalforsamlingen vil være åpen for alle studenter ved skolen.

Vi minner om at alle medlemmer av BIS Bergen har møte-, tale- og stemmerett.
Saker til generalforsamlingen skal være HR i hende innen den 27.02 kl 14:00. Sakspapirene vil så være tilgjengelig fra den 01.03 kl 14:00 jf. Lokale standardiserte vedtekter §§ 2-1-2.
Spørsmål rundt noe av dette rettes til HR-ansvarlig ved skolen.
Vi sees på generalforsamling! La din stemme telle!