Generalforsamlingen er BIS Bergen sitt høyeste organ. Her trekkes de prinsipielle og strategiske retningslinjene for organisasjonen vår opp. Dette betyr i bunn og grunn at vi tar opp saker som angår deg som student! Generalforsamling avholdes to ganger i året; én gang på høstsemesteret og én gang på vårparten.

BIS Ledelsen blir valgt inn ved vårens Generalforsamling. 1 HR blir valgt på våren, 2 HR blir valgt på høsten.

Trykk på linkene for å laste ned og lese:

SAKSPAPIRER:

2019:

2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

2013:

2012:

REFERATER:

2018:

2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

2013:

2012: