Landsmøtet er BIS sitt høyeste organ, og det avholdes én gang i året. Her tar vi opp saker som omhandler hele studentorganisasjonen.

Fra 31. mars til 2 april har BIS-ledelsen deltatt på landsmøte 2017 i Stavanger. Her møtes lokalavdelingene; Bergen, Stavanger og Trondheim. I tillegg til dette landsmøte velges det inn et nytt styret i sentralstyret, som består av: leder, økonomiansvarlig og fagansvarlig.

 

Landsmøte er BI Studentsamfunns øverste organ. Landsmøtet avholdes én -1- gang i året,

lagt til vårsemesteret og trekker opp de prinsipielle og strategiske retningslinjer for BIS sin

virksomhet. Styret har ansvaret for at gjennomføringen etterfølger sentrale vedtekter.

Arrangementet fungerer også som en avslutning for engasjerte i ledelsen, HR og styret.

Oppsummeres ved følgende:

 Styret har ansvaret for innkalling og sakspapirer

 Valgkomiteen har ansvaret for rekruttering til ledige tillitsverv.

 Prosjektkoordinator ved ansvarlig lokalavdeling har ansvaret for planlegging,

gjennomføring og etterarbeid.

Innhold og gjennomføring: 


Landsmøte har et faglig fokus med en tradisjonell bankett den siste kvelden. Styret

eier arrangementet og er økonomisk bærer. Prosjektkoordinator driver selve

planleggingen og gjennomføringen. Hver Prosjektkoordinator ved lokalavdeling står

for booking av billetter til sin ledelse og HR. Den ansvarlige Prosjektkoordinator

velger selv hvordan delegeringen av arbeidsoppgaver skjer mellom de andre

Prosjektkoordinatorene.

Delegater

Antall delegater fra hver lokalavdeling fordeles ut i fra modell fastsatt i sentrale

vedtekter. Delegatene velges av en samlet ledelse gjennom en behandlingssak.

Fremgangsmåte velges av ledelsen selv, men selve saken må godkjennes etter regler

definert av vedtektene for ledelsesmøte.

 

Det har vært en innholdsrik helg på Scandic Forus i Stavanger, og ønsker å rette en stor takk til prosjektkoordinatorene på tvers av avdelingene som har stelt i stand dette landsmøte.

P1070603 P1070613 P1070614 P1070622 P1070625 P1070628 P1070634 P1070635 P1070641 P1070648 P1070652 P1070656 P1070657 P1070669 P1070670 P1070671 P1070673 P1070675 P1070683 P1070686 P1070693 P1070701 P1070703 P1070704 P1070705 P1070706 P1070711 P1070713 P1070714 P1070719 P1070722 P1070724Foto: Bahar Darabi