Om Leder

Etter to år i Ledelsen er Robert Tokheim snart ferdig i BIS Bergen. Les mer om hvilke tanker han har om vervet sitt, og hvem det passer for!

Hva går vervet ditt ut på?

Som Leder har jeg overordnet ansvar over hele BIS Bergen. Det betyr at jeg leder Ledelsen, samtidig som jeg har ansvar for at hele organisasjonen beveger seg i riktig retning.

Til dagen jobber jeg med de store linjene, legger planer og føringer, og følger opp at de blir gjennomført.
Som leder er jeg også kontaktpunktet mellom avdelingen og Styret, og deltar månedlig i dialogmøter og Styremøter i Oslo.

Hva fikk deg til å søke?

Jeg satt i fjor som Fagansvarlig for Ledelsen, og syntes arbeidsoppgavene var ekstremt spennende. Jeg satt i forelesningene og lærte teoriene, og gikk rett ned på kontoret og utførte teoriene i praksis. Dette var en enormt spennende og god læringsprosess og jeg gledet meg til hver dag!

Etter at året var omme sitret jeg etter å lære mer, utfordre meg på nye oppgaver og komme meg enda lenger ut av komfortsonen. Jeg var ikke i tvil om å søke videre, det var helt naturlig!

Hva har du fått ut av vervet ditt i BIS Ledelsen?

I vervet har jeg først og fremst fått et enormt stort nettverk, men utrolig mange venner og gode bekjente!
Jeg har også fått utfordret meg selv på mange punkter, fått beslutnings- og personalansvar, og ikke minst fått erfaringer som er gull verdt når jeg skal ut på arbeidsmarkedet!

Les mer om vervet og finn søknadsskjema her: Søknadsskjema – Leder