Aksjeklubben er en undergruppe av BIS Bergen. Vår intensjon er å skape engasjement, samt øke kunnskapen om aksjemarkedet blant våre medlemmer på BI-Bergen. Dette ønsker vi å oppnå gjennom både faglige og sosiale aktiviteter.

Ønsker du å ta kontakt?
Leder: John-Andreas Nyheim
Nestleder: Mattias Sefland Ebrahim
Tlf: 46305821
Mail: leder.aksjeklubben@gmail.com