BIS Marketing

BIS Marketing er linjeforeningen til markedsføring, internasjonal markedsføring og markedskommunikasjon på BI Bergen.

BIS Marketing er har som mål å være bindeleddet mellom studentene og fremtidige arbeidsgivere. Det skal arrangeres bedriftsbesøk, foredrag og andre aktiviteter som skal gjøre studentene mer bevisst på hva arbeidslivet har å by på.

Følg med for informasjon om kommende arrangementer på deres Facebookside:

http://www.facebook.com/BisMarketing/info

Kontakt
Leder:
Jonas Abrahamsen
Nestleder: Kjetil Waldersnes
Mail: marketing.bergen@bis.no
Tlf: 957 26 231