BIS Shipping

BIS Shipping er et interesseorgan drevet av og for studenter ved Handelshøyskolen BI Bergen.

Gruppens visjon er å synliggjøre norsk maritim næring som en stor bidragsyter til den norske verdiskapingen, og Bergens posisjon som Norges største sjøfartsby.

BIS Shippings målsetting er å utvikle interesse og nysgjerrighet hos studenter ved BI Bergen, gi studenter utvidet forståelse for maritim næring gjennom arrangementer og andre tilstelninger med dyp faglig forankring, bedre studenters muligheter for innpass i næringen gjennom samarbeid med lokale aktører.

Vi er i arbeid med å utvikle vår egen nettside som vil publiseres i løpet av våren. Der vil vi publisere relevant informasjon for de som ønsker å lære mer om shipping, samt informere om kommende arrangementer i regi av BIS Shipping.

Foreløpig kan du finne oss gjennom vår Facebookside.

 

Kontakt:
Leder: Nicholas Khandji
Tlf: 47371657
Epost: bis.shipping.bergen@gmail.com