BISI Roklubb ble startet opp høsten 2014 og er en undergruppe som stadig er i utvikling. Vi er om lag 50 medlemmer, fordelt på herre- og damelag. Vi kombinerer god trening og sosialt samvær, der hovedfokuset vårt er at vi alltid skal ha det gøy sammen! Treningen foregår både inne på romaskiner og ute i båt på Nordåsvannet.

 

Leder: Tora Sandven
Tlf: 48109751
Mail: bisiroklubb@gmail.com

Nestleder: Elle K Somby
Tlf: 47262616
Mail: bisiroklubb@gmail.com