Formålet med eiendomsutvalget er å skape et nærmere bånd mellom foretakene i eiendomsmeglerbransjen og studentene ved BI. Det er vårt ønske at foretakene skal få en nærmere tilknytning til våre studenter, og at studentene skal få økt kunnskap om sine muligheter etter endt studie. Én gang hvert høstsemester arrangeres det bransjekveld på skolen. Dette er en kveld hvor alle meglerforetakene får en mulighet til å presentere seg selv, og hva de kan tilby våre studenter. Etter at alle foretakene har holdt sin presentasjon, står bedriftene på stand. Her møtes studenter og foretak til hyggelige samtaler rundt studentenes karrieremuligheter.

Eiendomsutvalget jobber også for å skape en mykere overgang fra skolebenken til arbeidslivet. Dette gjør vi bl.a. ved å arrangere praksisuken. Dette er en uke hvor 2. klassingene får mulighet til å bli utplassert i et meglerforetak. Her skal studentene få kjenne på hvordan en meglers hverdag/uke ser ut, og skape seg et bedre bilde av hva som venter han/hun etter studiene.

Eiendomsutvalget er også i kontinuerlig arbeid med å innhente kompetente og relevante foredragsholdere. Dette er et tiltak for å bygge lærdom om forskjellige eiendomsrelaterte spørsmål fra flere forskjellige synsvinkler.

Kontakt leder for Eiendomsutvalget

Leder: Marthe Andrea Bakke
Nestleder: 
Ole-Morten Trondsæter
Tlf: 458 30 957
Mail: leder@eubergen.com