Fagutvalget

Fagutvalget er bindeleddet mellom studentene og administrasjonen. Her er alle klassene representert via sin klasserepresentant, som har ansvar for å løfte klassens saker videre til administrasjonen. Aktuelle saker kan være alt fra faglige spørsmål til de fysiske omgivelsene på skolen.

Det er i alt 18 klasserepresentanter, som representerer linjene Økonomi og Administrasjon, Eiendomsmegling, Retail Management, PR og Markedskommunikasjon, Internasjonal Markedsføring, Markedsføringsledelse og Entreprenørskap & Økonomi. Utvalget blir ledet av Fagansvarlig i BIS.

Fagutvalget møtes omtrent en gang i måneden, og deler på denne sida sakspapirer og møtereferater fra tidligere møter.

Om du har noen spørsmål eller saker til Fagutvalget, ber vi deg kontakte din klasserepresentant, eller på kontaktskjemaet under. 

Sakspapirer og referater

Høst 2017

Sakspapirer 05.09.2017

Referat 05.09.2017

Sakspapirer 03.10.2017

Referat 03.10.2017

Sakspapirer 31.10.2017

Referat 31.10.2017

Vår 2018

Sakspapirer 23.01.2018

Referat 23.01.2018

Sakspapirer 05.03.2018

Referat 05.03.2018

Kontakt oss her

Kontakt Fagutvalget

Henvendelse på saker du ønsker at vi skal ta opp i Fagutvalget, eller som du ønsker at vi skal jobbe med!
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.