Næringslivsutvalget

Næringslivsutvalget har som funksjon å være et bindeledd mellom studentene og næringslivet. Utvalget har ansvar for alle bedriftsbesøk på skolen, både i form av bedriftspresentasjoner, stands og utføring av karreieredager.

Gjennom samarbeid med de forskjellige linjeutvalgene på skolen, vil Næringslivsutvalget jobbe mot å få inn bedrifter som kan tilfredsstille de forskjellige studieretningene ved BI Bergen. Vårt mål er å gjøre bedriftenes rekrutteringsjobb enkel og målrettet. Samtidig ønsker vi å gjøre veien ut i næringslivet kortest mulig for studentene.

Leder: Thomas Gjølme
Nestleder: 
Morten Ødegård Tømte
Mail: Leder@nu-bergen.no
Tlf: 902 78 865

Facebook: NU Bergen
Twitter: NU_BI_Bergen
SnapChat: nu_bergen