Studentpolitisk utvalg er en stabsfunksjon i BI Studentsamfunn Bergen som skal representerer organisasjonen med dens visjon og strategi inn i studentpolitikken. Dette skal samsvare med studentenes beste interesser. Utvalget har også som mål å skape et større samfunnsengasjement blant studentene på campus, og arrangerer både faglige og sosiale arrangement hvor politikk og samfunnsengasjement står på dagsorden.
Utvalget består av:
Leder og VT-representant: Thomas Sørensen
Nestleder og VT-representant: Martin Horgen
Økonomiansvarlig: Julie Bredvei
Medlem: Thomas Sørensen
Medlem: Anders Brunæs
Medlem: Jan Erik Vie Nordeide
Hva er Velferdstinget (VT)?
Velferdstinget er en sammenslutning mellom studentdemokratiene ved alle utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet SiB. Det er 27 representanter som tilsammen utgjør Velferdstinget. Formålet med Velferdstinget er å gi studentene i Bergen en felles stemme opp mot SiB og andre aktører i studentvelferdssaker.
Velferdstinget avgjør fordelingen av den delen av semesteravgiften som primært går til studentkultur, studentmedia og studentidrett. I tillegg velger Velferdstinget halvparten av styremedlemmene i SiB, inkludert leder som har dobbeltstemme. Velferdstinget velger også studentrepresentanter til alle andre råd, styrer og utvalg i SiB.
Velferdstinget sitt arbeidsutvalg (VT-AU) er Velferdstinget sitt utøvende organ. Kulturstyret er Velferdstinget sitt utøvende organ i saker som omhandler studentkultur.
Alle studenter som er tilknyttet SiB har møte-, tale- og forslagsrett i Velferdstinget, og kan stille til alle verv som Velferdstinget velger til.
Kontaktinformasjon
Leder, Alice Beate Holm
Tlf: 478 57 999

Still oss gjerne spørsmål, kom med tilbakemeldinger og tips oss om aktuelle saker!

img_5349-kopi

Fra venstre bak: Anders Brunæs, Jan Erik Vie Nordeide og Thomas Sørensen. Fra venstre fremme: Alice Beate Holm, Ola Kellerhals og Julie Bredvei.
Klikk på lenken nedenfor her for å lese: