BI Studentsamfunn Bergen er et selvstendig samfunn som er drevet for og av studenter. Ledelsen jobber  mot å gi studentene en bedre studiehverdag – både faglig og sosialt.

Strategi BI Studentsamfunn

Visjon: BIS skal tilføre sin studentmasse en merverdi som gjør de til Norges mest ettertraktede studenter.

Kjerneverdier:

Visjonær: BIS skal være visjonære ved å være en fremtidsrettet og omstillingsdyktighet organisasjon som tør å tenke nyskapende.

Åpen: BIS skal være åpen ved å være inkluderende og tilgjengelig for studentene, og alltid ha en åpen dør.

Grensesprengende: BIS skal være grensesprengende ved å være en arena for utvikling, som med pågangsmot baner vei for studentene.

Engasjerende: BIS skal være engasjerende ved å være aktivitetsmaksimerende, og skape entusiasme blant studentene.

Fokusområder:

Fag

 • BIS skal jobbe for å gi studentene et godt studiemiljø gjennom sikring av høy faglig og pedagogisk kvalitet, samt bidra til et godt fysisk læringsmiljø.
 • BIS skal supplere Bis faglige teori ved å i tillegg tilby en praktisk tilnærming til teorien.
 • BIS skal bidra til intern læring i organisasjonen, samt muligheter for engajserte til å tilegne seg ytterligere kunnskap via eksterne kilder.

Velferd

 • BIS skal skape et engasjerende studentmiljø ved å avholde sosiale arrangementer og tilrettelegge for og med studentenes interesser.
 • BIS skal tilrettelegge for studentpolitisk aktivitet med fokus på studentenes tilværelse og velferd.

 Samfunn

 • BIS skal synliggjøre organisasjon gjennom økt engasjement innenfor næringsliv, politikk og andre forum.
 • BIS skal sammen med BI og SBIO bidra til å fronte studentenes interesser og rammevilkår eksternt.
 • BIS skal jobbe aktivt for å profilere, verne om og styrke interessene til BI-studentene i media.

 Næringsliv

 • BIS skal være brobygger mellom studentene og næringslivet
 • BIS skal arbeide ut mot næringslivet med det formål å øke studentenes og organisasjonens attraktivitet.
 • BIS skal aktivt jobbe for å synliggjøre BI-studentenes unike kvaliteter.