På bakgrunn av henvendelser vi har fått og oppmerksomhet vedrørende fordelskort, har ledelsen ved BIS Bergen besluttet å levere fordelskortene tilbake til REKOM. Vi innser at vi gjorde en feilvurdering, dette beklager vi og tar med oss videre. BIS anser saken som ferdig, og fortsetter å jobbe for best mulig studentvelferd ved BI Bergen.