Sakspapirer og referater

Her finner du sakspapirer og referater fra møter og ulike samlinger.

Styremøter i Sentralstyret

Sakspapirer:

Sakspapirer styremøte 21.03.17

Sakspapirer styremøte, 23.02.17

Sakspapirer styremøte, 19.01.17

 Sakspapirer styremøte 24.11.16

Sakspapirer styremøte 27.10.16

Sakspapirer styremøte, 17.01.16

Sakspapirer styremøte, 24.10.15

Sakspapirer styremøte, 13.09.15

Sakspapirer styremøte, 29.08.15

Referater:

Referat styremøte 12.06.17

Referat styremøte 23.02.17

Referat styremøte 19.01.17

Referat styremøte 24.11.16

Referat styremøte 27.10.16

Referat styremøte 27.09.16

Referat styremøte, 29.08.15

 

Styringsgruppen

Sakspapirer:

Sakspapirer ekstraordinært SG-møte, 07.02.16

Sakspapirer ekstraordinært SG-møte, 30.01.16

Sakspapirer SG-møte, 07.11.15

Sakspapirer SG-møte, 12.09.15

Sakspapirer SG-møte, 11.04.15

Sakspapirer SG-møte, 28.02.15

Sakspapirer SG-møte, 15.11.14

Sakspapirer SG-møte, 06.09.14

Sakspapirer ekstraordinært SG-møte, 03.08.14

Sakspapirer SG 01.04.16

Referater:

Referat SG Møte 01.04.16

Referat ekstraordinært SG-møte, 07.02.16

Referat ekstraordinært SG-møte, 30.01.16

Referat SG-møte, 07.11.15

Referat SG-møte, 12.09.15

Referat SG-møte, 11.04.15

Referat SG-møte, 28.02.15

Referat SG-møte, 15.11.14

Referat SG-møte, 06.09.14

Referat ekstraordinært SG-møte, 03.08.14

 

BIS’ Landsmøte

Sakspapirer:

Sakspapirer, det 46. Landsmøte 

Sakspapirer, det 45. Landsmøte
Sakspapirer, det 44. Landsmøte

Referater:

Referat, det 44. Landsmøte
Referat, det 45. Landsmøte

Referat, det 46. Landsmøte