I BIS har vi følgende vedtekter og retningslinjer:

Sentrale vedtekter:

BIS Sentrale Vedtekter 2018-2019

Organisasjonsdokument med stillingsinstrukser

Organisasjonsdokument 2018-2019

Lokale vedtektssett

Lokale vedtekter BIS Bergen 28.03.17
Lokale vedtekter BIS Trondheim 16.03.17
Lokale vedtekter BIS Stavanger 08.10.15

Forskrifter

Forskrift for konstitusjoner (03.04.16)
Forskrift for Generalforsamling ved BIS LA (03.04.16)
Forskrift for disiplinærsaker (03.04.16)

Spørsmål vedrørende vedtektene og forskriftene kan rettes til vår organisasjonsansvarlig:

E-post: organisasjon@bis.no