Bokhandlertjenester ved BI

Vi som studentorganisasjon er opptatt av at alle våre studenter skal ha de
beste mulighetene og tilbudene tilgjengelig uavhengig av campus eller studie.
Vi skal være et BI som innebærer at studentene skal ha de samme tilbudene
uavhengig av campus. Dette er noe vi jobber hardt for å oppnå og gjelder også
for bokhandlertjenester.

Fra og med august 2018 flytter campus Trondheim inn i nye lokaler hvor det
ikke er satt av areal til en fysisk bokhandel. BI og Akademika har i lengre tid
hatt en avtale knyttet til salg av pensum til studenter. Ved kommende endring i
Trondheim og senere Stavanger har BI ønsket å rendyrke en nettbokhandel
som studenter kan anvende for kjøp av pensum. BI og studentorganisasjonene
har over lengre tid opplevd mangelfull oppfølging fra Akademikas sin side for å
komme skolen og studentene i møte, noe de selv har erkjent og beklaget. Med
bakgrunn i det endrede behovet for leveransemodell på de ulike campusene
ble avtalen med Akademika sagt opp.

I prosessen med valg av ny leverandør opplever vi at Akademika bruker flere
metoder for å skape usikkerhet og formidler feilinformasjon blant studentene
som fører til en mer utfordrende prosess. Akademika har gjentatte ganger
trosset oppfordringer fra BI og studentforeningene om å bruke
kommunikasjonskanaler som er etablert i forbindelse med prosessen. Vi mener
Akademika ikke utøver god forretningsskikk i denne prosessen og legger et
dårlig grunnlag for videre utvikling av tilbud til studentene.
Som studentorganisasjon jobber vi nå sammen med SBIO og BI for å sikre at en
fremtidig leverandør skal ha vilje og evner til å møte morgendagens behov. Det
er derfor besluttet at det skal innføres en ren nettbokhandel for studenter og
ansatte fra 1.august 2018.

Styreleder Fredrik Hegdal og Fagansvarlig Martine Ramstad fra BIS er med i
prosessen for ny avtale. Dette innebærer blant annet utarbeidelse av RFP
(Krav/ønsker til leverandør), møte med leverandører og deltakelse i
beslutningsprosessen. Dette sikrer at studentenes behov hele tiden er i fokus.
Vi er fornøyd med samarbeidet med BI og SBIO og er trygge på at den nye
modellen vil komme studentene til gode.

Spørsmål til ny bokhandlertjeneste må gjerne rettes til:

Fredrik Hegdal – leder@bis.no
Martine Høge – Fag@bis.no