Intervju med BIS-Leder

I dagene fremover vil vi gi dere et lite innblikk i hverdagen til oss i Sentralledelsen. I dag har vi møtt Kristine Vevatne, som det siste året har hatt vervet som Leder. Hør hva hun har å si om sitt år i BIS

Mitt år i Sentralledelsen: Leder 1-2
Navn: Kristine Langøe Vevatne
Alder: 26
Studerer: Markedsføring

 

Tre nøkkelegenskaper ved Leder:

  • Ambisiøs
  • Motiverende
  • Profesjonell

 

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver som Leder?
Som Leder i Sentralledelsen er jeg, kort oppsummert, leder for hele organisasjonen BIS. Jeg representerer BI-studentene ved Handelshøyskolen BI campus Bergen, campus Trondheim og campus Stavanger, og er på mange måter organisasjonens ansikt utad. Det er en ansvarsfull rolle som innebærer alt fra personalansvar til deltakelse på ulike forum. Jeg har i tillegg tett kontakt med rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand, og er studentenes talerør direkte til ham.

I år har vært spesielt utfordrende med tanke på strategi- og restruktureringsprosjektet vi har jobbet med kontinuerlig siden tidlig i høst. Som leder har det vært mitt hovedansvar å drive prosjektet, og jeg må innrømme at det ikke alltid har vært like enkelt når man "bare" er student og ikke profesjonell konsulent. Heldigvis har jeg hatt en fantastisk prosjektgruppe med meg, noe som har gjort jobben mye lettere.

Det er ikke bare i forbindelse med strategiutforming jeg har ansvaret med oppfølging. Også ovenfor de øvrige medlemmene i Sentralledelsen er det min jobb å se til at alle etterlever stillingsinstruksene sine. Leder er der for å støtte, motivere og veilede.

 

Hvilke personlige egenskaper bør en ha som Leder?
Det finnes ingen oppskrift på hva som utgjør en god leder. Jeg tror imidlertid det viktigste er å ha evnen til å se dem rundt seg, å motivere andre og ikke være redd for å tråkke utenfor egen komfortsone. I tillegg skader det ikke å være fleksibel, ha god formidlingsevne og evne til å delegere.

Som leder for BIS er det vesentlig å fokusere på image – det er viktig at BIS fremstår som en profesjonell organisasjon ovenfor studentene, stiftelsen Handelshøyskolen BI, samarbeidspartnere, andre institusjoner og næringslivet forøvrig. Dette gjelder i alle profesjonelle settinger: i møtevirksomhet, ved deltakelse på arrangementer og under presentasjoner.

Min lederstil karakteriseres nok som "myk", og jeg er en tilhenger av selvstendig arbeid. Det handler om å gi dem rundt deg tilliten til å i stor grad gjøre arbeidsoppgaver på sin egen måte – men samtidig selvfølgelig gi en god porsjon veiledning og rådgivning når det trengs.

 

Hva har du lært av å ha vervet som Leder?
Jeg har lært så ufattelig mye mer om meg selv og andre enn jeg turte håpe på. Man møter daglig nye mennesker og tilegner seg stadig ny kunnskap. Dette fører til at man sitter igjen med utrolig viktig læring etter endt vervsperiode. Jeg har blant annet lært verdien av å delegere og å be om råd fra dem rundt meg, samtidig som jeg har fått nyttig erfaring rundt lederrollen generelt.

 

Hvorfor bør man søke Sentralledelsen?
Fordi man ikke vil være foruten! Et slikt verv gir en utrolig god praktisk erfaring som er gull verdt å ta med seg videre. Å sitte med så mye ansvar gir deg en enorm mestringsfølelse. Selv om det har vært mye arbeid har jeg fått mye igjen for det hele.

 

Oppsummer ditt år i Sentralledelsen med 3 ord:
En fantastisk reise.
Har du spørsmål til Kristine eller ønsker å slå av en prat? Kontakt: leder@bis.no eller 952 54 581.

Ønsker du å søke på vervet som Leder for skoleåret 2016/2017? Send en utfyllende søknad og CV til HR@BIS.no innen søndag 13. mars kl. 23.59.

Vi gleder oss til å motta din søknad!