Bli bedre kjent med fagansvarlig, hans arbeidsoppgaver og erfaringer fra STYRET 16/17

Hva er dine arbeidsoppgaver som fagansvarlig?

Som fagansvarlig sentralt er du både er du både et styremedlem i BIS og organisasjonenes øverste bindeledd mellom studenter og administrasjonen. De ulike sakene du jobber med er alt fra kursutvikling og eksamener, til læringsmiljø og studentvelferd. Utenom det er du også leder for de tre fagansvarlige i Bergen, Trondheim og Stavanger og fungerer som koordinator slik at samarbeid på tvers av Campusene fungerer på best mulig måte.

Hva har du lært i din tid som fagansvarlig? 

Arbeidet gir en unik innsikt i BI som institusjon og du er med å fremme våre studenters meninger og stemme i flere ulike arenaer. Du er en del av Undervisningsutvalget som jobber med faglig utvikling. I tillegg til   Eksamensevalueringsutvalget som ser på klager og feil, samt forbedring av eksamen. Du får muligheten til å treffe mennesker som jobber høyt i næringslivet og får delta i mange av BI sine høyeste beslutningsorganer.

Hvem burde søke?

Du må være glad i å prate, sta og flink med folk. Vervet innebærer MYE reising og TLF samtaler til og fra Oslo. Dette er noe av det som koster, men samtidig gir mest. Vervet er ikke forenlig med normal studie progresjon og jobb.

 

Ønsker du mye ansvar og ett bredt kontaktnettverk – er dette vervet for DEG.

Erfaring fra BIS eller Fag-utvalget er ønskelig, men er allikevel ikke ett krav. 

 

Har du noen spørsmål i forhold til vervet. Send gjerne mail til fag@bis.no.

Send en søknad til Valgkomite@bis.no innen 15. mars 2017!

 

 

Haakon Kvernevik Knudsen