Intervju med Fagansvarlig: Martine Ramstad Høge

Bli bedre kjent med Fagansvarlig, hennes arbeidsoppgaver og erfaringer fra Styret 17/18

Hva går vervet ditt ut på, og hvordan drives det?

Som Fagansvarlig i Styret til BIS så jobber jeg opp mot den nasjonale ledelsen på BI for å
sikre et godt faglig tilbud, godt psykososiale læringsmiljø og et godt fysisk studiemiljø på alle
lokalavdelingene. Du sitter som styremedlem i Styret og har det over ordnede ansvaret for å
følge opp alle fagansvarlige på lokalavdelingene.
Det viktigste du gjør i vervet er å sørge for å ivareta studentenes interesser. Dette innebærer at
du representerer studentene i flere av BI sine høyeste beslutningsorganer, og innebærer å være
tilstede for dette i Nydalen.

Hvilke erfaringer sitter du igjen med?

Etter et år i stillingen som Fagansvarlig i Styret til BIS så sitter jeg igjen med utrolig mange
erfaringer. Jeg har fått en unik innsikt i BI som institusjon, og ikke minst BIS som
organisasjon. Jeg har fått muligheten til å treffe urolig mange flinke, engasjerte og ikke minst
talentfulle studenter over hele landet. Jeg har også fått muligheten til å treffe og jobbe med
mennesker som jobber høyt opp i næringslivet, og får delta i flere av BI sine høyeste
beslutningsorganer.
Dette er erfaringer jeg aldri ville vært for uten, og vil ta med meg videre.

Hvorfor bør man søke?

Du bør søke Fagansvarlig i Styret til BIS om du er en engasjert person som trives med verv
hvor du har store ansvarsområder og muligheten til å påvirke studenters hverdag. Det er viktig
å være organisert og strukturert i ditt arbeid slik at du kan presentere saker og fremme
studentenes meninger på best mulig måte.

Skulle du ha noen spørsmål angående stillingen kan jeg kontaktes på 98091909 eller på mail:
fag@bis.no.

Mer informasjon og stillingsutlysning til Fagansvarlig finnes på www.bisverv.com/fagansvarlig-styret