Intervju med tidligere Fagansvarlig

I dagene fremover vil vi gi dere et lite innblikk i hverdagen til oss i Sentralledelsen. I dag har vi møtt Niklas Bråthe, som det siste året har hatt vervet som Fagansvarlig. Hør hva han har å si om sitt år i BIS

Mitt år i Sentralledelsen: Fagansvarlig 1-8

Navn: Niklas Bråthe

Alder: 24

Studerer: Økonomi og administrasjon

 

Tre nøkkelegenskaper med Fagansvarlig :

  1. Strukturert
  2. Besluttsom
  3. Selvgående

 

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver som Fagansvarlig?

Min oppgave er å representere studentene i BI Studentsamfunns akademiske interesser inn mot administrasjonen og ledelsen til Handelshøyskolen BI. Fagansvarlig er representerer studentenes interesser i beslutningsforumer som Undervisningsutvalget for bachelor og Kollegiet. Undervisningsutvalget tar opp saker som angår kurs og øvrig innhold for bachelor, mens Kollegiet er det høyeste faglige organet ved Handelshøyskolen BI og har myndighet i henhold til fullmakt fra styret.

Ettersom BI Studentsamfunn består av omtrent 4500 medlemmer fordelt på campus Trondheim, Stavanger og Bergen samarbeider Fagansvarlig i styret tett med lokale Fagansvarlige i arbeidet for å sikre den faglige kvaliteten ved BI. Fagansvarlig skal identifisere faglige problemområder og løfte saker inn mot administrasjonen og ledelsen ved Handelshøyskolen BI.

 

Hvilke personlige egenskaper bør en ha som Fagansvarlig?

De personlige egenskapene en Fagansvarlig bør ha gjenspeiles i nøkkelegenskapene over.

Fagansvarlig har et bredt fagområde og vil ofte ha veldig mange oppgaver og prosjekter å gjennomføre samtidig. I tillegg må man koordinere en god og jevn informasjonsflyt mellom lokalavdelingene slik at man har oversikt over alle faglige problemstillinger. Dette krever at man jobber strukturert.

Når man tar for seg en problemstilling eller et prosjekt innebærer disse som regel en endring eller tilpassing fra BI sin side. Slike prosesser tar lang tid å gjennomføre og det krever derfor at man jobber kontinuerlig og målrettet for å sikre at saken ikke forsvinner.

Fagansvarlig jobber mye alene og har lite felles arbeidsoppgaver med andre verv. I tillegg er det en del reising med tanke på at nevnte møter og forumer er i Nydalen. Dette krever at man er selvgående og har en evne til å motivere seg selv.

Man bør i tillegg være utadvendt, profesjonell og god formidlingsevne. Man møter mange forskjellige typer mennesker opp gjennom vervperioden og man må derfor kunne formidle budskapet på flere måter. Med tanke på at man reiser mye og har hyppig møtevirksomhet bør en Fagansvarlig i tillegg være fleksibel.

                                                                                                               

Hva har du lært av å ha vervet som Fagansvarlig?

Ett år som Fagansvarlig gir en læring jeg aldri ville vært foruten. Man utvikler en evne til å tilpasse seg de ulike mennesker man møter ved at man det ene dagen er en allmenn student for så å møte rektor dagen etterpå i et viktig møte. Man lærer å være selvstendig og strukturert ved at man hele tiden sjonglerer flere oppgaver. Det viktigste man lærer er likevel om seg selv og hvordan forholde seg til å ha en lederrolle i en organisasjon og samtidig fungere som den vanlige studenten man er.

 

Hvorfor bør man søke Sentralledelsen?

Man bør søke Fagansvarlig for å få muligheten til å kunne påvirke fra toppen og dermed muligheten til å påvirke 4500 studenters hverdag. Man får en studiehverdag som ikke kan sammenlignes med noe annet hvor man får sitte ansikt til ansikt med rektor og formidle et budskap, noe som for meg har vært en uvurderlig erfaring. Man får muligheten til å oppleve BI på alle måter ved reiser til alle campusene og møter med både ansatte og studenter. I tillegg får man jobbe med kompetente, arbeidsomme og dyktige mennesker som blir både kollegaer og gode venner.

 

Oppsummer ditt år i Sentralledelsen med 3 ord:

  1. Innholdsrikt
  2. Uforglemmelig
  3. Lærerikt

 

Har du spørsmål til Fagansvarlig eller ønsker å slå av en prat? Kontakt meg på telefon 995 08 483 eller på e-post fag@bis.no.

 

Ønsker du å søke på vervet som Fagansvarlig for skoleåret 2016/2017? Send en utfyllende søknad og CV til HR@BIS.no innen søndag 13. mars kl. 23.59.

Vi gleder oss til å motta din søknad!