Bli bedre kjent med økonomiansvarlig, hans arbeidsoppgaver og erfaringer fra STYRET 16/17!

Hvilke ansvarsområder har man som økonomiansvarlig i STYRET? 

Som økonomiansvarlig i Styret sitter man med hovedansvaret for hele organisasjonen sin økonomi. Arbeidet går ut på å følge opp økonomien i de tre lokalavdelingen, samarbeide med økonomiansvarlig på hver avdeling og til en hver tid ha innblikk og oversikt over den økonomiske situasjonen. Som styremedlem er oppgavene din å rapportere om den økonomiske situasjonen til resten av styret og gi råd i økonomiske beslutninger.

Hvilke erfaringer sitter du igjen med? 

I løpet av perioden vil man tilegne seg svært mye relevant kunnskap. I vervet bruker man det man lærer på skolebenken i praksis, noe som gir en erfaring innen økonomi og ledelse de færreste studenter får så tidlig i sin karriere. Man får gleden av å samarbeide med mange kompetente mennesker, både i BIS og eksternt.

Hvem burde søke?

For å inneha vervet som økonomiansvarlig bør man selvsagt ha en interesse for økonomi! Videre bør man også evne å jobbe strukturert, mye og til tider alene. Små feil kan medføre store ringvirkninger, så man bør derfor være komfortabel med å ha mye ansvar.

 

Har du noen spørsmål i forhold til vervet. Send gjerne mail til okonomi@bis.no.

Send en søknad til Valgkomite@bis.no innen 15. mars 2017!

MAgnus