Intervju med Økonomiansvarlig: Magnus Kvalvågnes Heir

Bli bedre kjent med Økonomiansvarlig, hans arbeidsoppgaver og erfaringer fra Styret 17/18

Hva går vervet ut på, og hvordan drives det?

Som økonomiansvarlig i Styret sitter man med hovedansvaret for hele organisasjonen sin
økonomi. Arbeidet går ut på å følge opp økonomien i de tre lokalavdelingen, samarbeide
med økonomiansvarlig og leder for hvert campus, og til en hver tid ha innblikk og oversikt
over den økonomiske situasjonen. Som styremedlem er oppgavene din å rapportere om den
økonomiske situasjonen til resten av styret og gi råd i økonomiske beslutninger.
Økonomiansvarlig har også overordnet ansvar for markedsaktivitetene på de ulike
campusene, og samarbeider med markeds- og næringslivsansvarlige. I arbeidet blir man
involvert i utarbeidelse og inngåelse av de største sponsor- og samarbeidsavtalene.

Hvilke erfaringer sitter du igjen med?

I løpet av perioden vil man tilegne seg svært mye relevant kunnskap. I vervet bruker man det
man lærer på skolebenken i praksis, noe som gir en erfaring innen økonomi og ledelse de
færreste studenter får så tidlig i sin karriere. Man får gleden av å samarbeide med mange
kompetente mennesker, både i BIS og eksternt. I vervet benytter man en rekke ulike
økonomisystemer og får praktisk erfaring med fakturering, regnskapsføring, årsavslutning,
kontraktsforhandlinger mm.

Hvorfor bør man søke?

Dersom man har ambisjoner om å jobbe innen ledelse og økonomi, bør man søke vervet
som økonomiansvarlig. Vervet gir en unik mulighet til å opparbeide seg erfaring som
verdsettes i arbeidslivet.

Mer informasjon og stillingsutlysning til Økonomiansvarlig finnes på www.bisverv.com/okonomiansvarlig-styret

Har du flere spørsmål, kan du også kontakte Magnus på okonomi@bis.no