Intervju med Styreleder: Fredrik Knutsen Hegdal

Bli bedre kjent med styreleder, hans arbeidsoppgaver og erfaringer fra Styret 17/18

Hva går vervet ditt ut på, og hvordan drives det?

Styreleder i BI Studentsamfunn er leder for et styre på seks personer i tillegg til å fungere som
en daglig leder for hele organisasjonen på tvers av campusene i Trondheim, Stavanger og
Bergen. Som styreleder jeg har ansvaret for blant annet strategiutforming, daglig ledelse,
personell, overordnet økonomi, kommunikasjonen med BI og ekstern representasjon.

Hvilke erfaringer sitter du igjen med?

Etter et år som styreleder sitter jeg igjen med mange nye erfaringer. Som leder for BI
Studentsamfunn får man verdifull erfaring i form av å drive en organisasjon. Dette medfører å
kaste seg ut i en ny lærdom innen ledelse, økonomisk drift, strategi og organisasjonsstyring.
Som øverste ansvarlig for en organisasjon på over 4.000 studenter og en omsetning på over 12
millioner kroner er dette gode erfaringer som man ellers ikke får gjennom studietiden. Det jeg
vil trekke frem som den viktigste lærdommen gjennom året er det å kommunisere med
mennesker. Gjennom året er man i jevn dialog med studenter, resten av organisasjonen,
toppledelsen ved BI og flere eksterne ledd som blant annet innebærer fremtredende personer i
norsk næringsliv. Her sitter jeg igjen med mange inntrykk og erfaringer som jeg ikke ville
være foruten.

Hvorfor bør man søke?

Styreleder er det øverste vervet i BI Studentsamfunn. Hverdagen brukes på alt fra
representasjonsreiser til andre byer og land, møter med rektor og næringsliv og å ha
privilegiet om å få jobbe med og for BI-studenter over hele landet. Man får testet leder- og
kommunikasjonsevner, så vel som evner til å hele tiden tilpasse seg forskjellige målgrupper
og mennesketyper. Man bør søke styreleder dersom man ønsker den ultimate ledererfaringen
en student ved BI kan oppnå, og ikke minst muligheten til å utfordre deg selv på helt nye
områder. Er man ambisiøs med ønske og motivasjon om å lede Norges beste studentforening,
er dette vervet for deg!

Mer informasjon og stillingsutlysning til Styreleder finnes på www.bisverv.com/styreleder.

Har du flere spørsmål, kan du også kontakte Fredrik på leder@bis.no.