Bli bedre kjent med styreleder, hans arbeidsoppgaver og erfaringer fra STYRET 16/17

1. Hva går ditt verv ut på?

Styreleder i BI Studentsamfunn er leder for et styre på seks personer i tillegg til å

fungere som en daglig leder for hele organisasjonen på tvers av campusene i

Trondheim, Stavanger og Bergen. Som styreleder jeg har ansvaret for blant annet

strategiutforming, daglig ledelse, personell, overordnet økonomi, kommunikasjonen

med BI og ekstern representasjon.

2. Hvilke erfaringer sitter du igjen med?

Jeg sitter igjen med flere erfaringer enn jeg først trodde jeg skulle da jeg gikk inn i

vervet. Jeg har opparbeidet meg flere erfaringer innen ledelse, organisasjonsstyring,

strategi og økonomistyring. De erfaringene jeg likevel setter aller høyest er det jeg

har lært gjennom menneskene rundt meg i og utenfor organisasjonen. Man omgås

alt fra direktører til studenter på daglig basis, noe som setter mange forskjellige

inntrykk og lærdommer jeg ikke ville vært foruten.

3. Hvorfor bør man søke? 

Styreleder er det øverste vervet i BI Studentsamfunn. Hverdagen brukes på alt fra

representasjonsreiser til andre byer og land, møter med rektor og næringsliv og å ha

privilegiet om å få jobbe med og for BI-studenter over hele landet. Man får testet leder- og

kommunikasjonsevner, så vel som evner til å hele tiden tilpasse seg forskjellige målgrupper

og mennesketyper. Man bør søke styreleder dersom man ønsker den ultimate ledererfaringen

en student ved BI kan oppnå, og ikke minst muligheten til å utfordre deg selv på helt nye

områder. Er man ambisiøs med ønske og motivasjon om å lede Norges beste studentforening,

er dette vervet for deg!

Har du noen spørsmål i forhold til vervet. Send gjerne mail til leder@bis.no.

Send en søknad til Valgkomite@bis.no innen 15. mars 2017!

Niklas