Intervju med tidligere engasjert: Per Olav Myhre

I forbindelse med utlysningen av ledige verv til Sentralstyret i BIS året 2016/2017, har vi intervjuet tidligere BIS engasjert og Sentralledelse leder Per Olav Myhre om hans tid som BIS engasjert.

Kan du fortelle kort om deg og din bakgrunn?

Kommunikasjonsrådgiver i Zynk Communication & Leadership AS / Foto: Ilja C. Hendel
Kommunikasjonsrådgiver i Zynk Communication & Leadership AS / Foto: Ilja C. Hendel

Jeg heter Per Olav Myhre, jeg er 26 år gammel og jobber som kommunikasjonsrådgiver i Zynk Communication and Leadership. Jeg har en bachelor i økonomi og administrasjon fra BI Trondheim, samt en master i ledelse og organisasjonspsykologi fra BI Oslo.

I løpet av studietiden var jeg engasjert i BIS i fire år, fra 2009 til 2013. Av verv i BIS har jeg blant annet vært leder for BIS Sentralstyret, leder for BIS Trondheim og fagansvarlig for BIS Trondheim. I løpet av mastergraden var jeg en del av BIS’ søsterorganisasjon SBIO, hvor jeg blant annet har vært leder for Næringslivsdagene og medlem av SBIO-styret.

 

Hvorfor valgte du å engasjere deg som student?  

Rett og slett for å få mer ut av studietiden. Jeg hadde lyst på erfaring og utvikling man ikke nødvendigvis får ved å sitte og høre på en forelesning i finansregnskap. Jeg valgte å søke meg inn i BIS i løpet av førsteåret mitt i Trondheim og har aldri angret – de erfaringene, ferdighetene og nettverket jeg fikk i løpet av årene i BIS har vært gull verdt i tiden etterpå.

 

Hva lærte du av å ha verv i BIS?

Det aller, aller meste. Som mange andre i BIS har jeg lært de litt klisjeaktige tingene – om egne styrker og svakheter, å jobbe i team og jobbe sammen med andre om å nå felles mål. Men for meg personlig er det andre lærdommer som har betydd mer for tiden etterpå, og av dette er det spesielt tre ting som skiller seg ut:

  • Stol på egen dømmekraft. Alle har masse meninger om ting, men få er komfortable med å ta den endelige beslutningen. En av mine viktigste lærdommer var å stole på egen dømmekraft, ikke være redd for å gå mot meningene til andre og tørre å ta beslutninger på bakgrunn av til tider mangelfull informasjon. I det innebærer det også at man må tørre å ta ansvar hvis man tar feil beslutninger.
  • Lytt og still spørsmål. Både i studentforeninger og andre steder blir det ofte mye prat og lite fremgang. Hvis en skal kunne komme til kjernen i en problemstilling, hvis en skal evne å ta beslutninger med best mulig grunnlag, opplevde jeg gang på gang at det beste var å trekke seg tilbake, lytte og stille spørsmålene som ledet andre videre i tankerekken. Dette er noe jeg har tatt med meg videre og fått mye bruk for på de fleste arenaer.
  • Sett ting i perspektiv. Tiden i BIS lærte meg at man ofte befinner seg i en boble hvor man hyper opp viktigheten av det man gjør eller krisemaksimerer når ting er litt tøft. Da er det viktig å ta et steg tilbake fra situasjonen og tenke rasjonelt på hva man egentlig holder på med.

Jeg tror det er litt viktig å huske at man kan godt gå gjennom et helt år i BIS uten å egentlig lære noe som helst. For å få noe ut av det krever det at man er villig til å oppsøke utfordringer og samtidig ha en reflektert over det man opplever. Min erfaring er at det er først når man reflekterer over det man har opplevd i løpet av en vervsperiode, at man faktisk skjønner hvor utrolig mye man har lært – noe som er nødvendig hvis man har tenkt å bruke det som en styrke etter studietiden.

 

Hvorfor burde studenter søke Styret?

Selvfølgelig fordi det er gøy og det er lærerikt, men først og fremst fordi det kan være definerende for din egen sjanse til å gjøre det du virkelig har lyst til når du er ferdig med studiene. Det er få andre steder hvor du kan få så mye ansvar så tidlig i karrieren – muligheten til å sette deg selv på prøve, utvikle egne talenter og kunne kjenne på mye av det du vil møte i næringslivet allerede i studietiden. Å søke BIS er en av de beste beslutningene jeg har tatt og har betydd svært mye i årene etterpå.