Kjære alle engasjerte i BIS,

Styret innkaller herved til det 46. Landsmøte den 02. og 03. april. Landsmøtet er BIS sitt høyeste organ, og det avholdes én gang i året. Her tar vi opp saker som omhandler hele studentorganisasjonen.
Saker til Landsmøtet bes sendes til leder@bis.no innen søndag 12. mars 2017. Dessverre, kommer ikke saker som sendes inn etter fristen med på sakslisten.
Det henvises til §7-5 i de Sentrale vedtekter for å begrunne at innkallelsen er i tråd med organisasjonens retningslinjer.
Landsmøtet er åpent for alle BIS-studenter. Ønsker du å delta må du selv dekke kostnadene for deltakelsen. Send mail til organisasjon@bis.no for påmelding. Siste frist for påmelding er satt til torsdag 2. mars. 

instaweb 1 (1)