Hei alle studenter ved BI Bergen!
Styret lyser nå ut tre stillinger som skal tilsettes om knapt én uke.  Disse kommer til å jobbe tett med styret gjennom hele året, bidra på sentrale prosjekter og ha ansvaret for drift av hele organisasjonen – altså ansvar på tvers av campusene Stavanger, Trondheim og Bergen.
Vervene det gjelder er følgende: 
– Organisasjonsansvarlig: Personen vil ha ansvar for å støtte styret i den daglige driften, fungere som bindeledd mellom lokalavdelingene og styret, ha koordineringsansvar mellom styret og sentrale prosjekter på lokalavdeling (Vinterlekene, Nasjonalt Styreforum og Landsmøte) i tillegg til å få reise med styret når det er behov for dette.
– Økonomiassistent (2 stk): Personene vil ha ansvar for å bistå styrets økonomiansvarlig i den daglige driften og har derfor ansvaret for hele organisasjonens økonomi. Disse får en unik innsikt i organisasjonens økonimiske situasjon og får muligheten til å legge det økonomiske grunnlaget for fremtidens BIS.
Les stillingsinstruksene til vervene litt lenger ned:
  • Organisasjonsansvarlig:
  • Økonomiassistent:
Søknad sendes til styreleder på leder@bis.no innen søndag 28. august. 
Hvis du har spørsmål kan du kontakte styreleder på mobil 995 08 483 eller på e-post leder@bis.no.