Et nytt skoleår er begynt med masse flotte nye studenter som BIS ønsker og gi en optimal skolehverdag, flotte opplevelser og muligheten til engasjement. Denne helgen møttes BIS ledelsen til BI Trondheim, Bergen, Stavanger og sentralledelsen på BI campus Trondheim for å arbeide i lag mot nettopp disse målene – og for en helg det har vært! Dagene har gått i hard jobbing, fascinerende foredrag og mye moro sammen. De speilende ververne på tvers av campusene satt seg ned sammen for å kunne ha et mer korrelert arbeid.

Vi begynte med 1 minutt stillhet for vår kjære medstudent, Rakavan Jeevaharan, som nylig ble funnet omkommet. Alle med speilende verv satt seg deretter igang med arbeid de skulle gjøre sammen. Det var planlagt 6 workshops på 1-2 timer i løpet av helgen. Under kan dere lese en oppdatering fra de forskjellige vervene som jobbet sammen.

Økonomiansvarlige:

“Vi i økonomiutvalget jobbet mot ett felles BIS. Det vil si at vi jobbet med nye strukturer som skal være lik på alle lokalavdelinger angående refusjon og andre daglige økonomiske handlinger. Dette vil gjøre det enklere for oss og andre i BIS til å forholde seg til lokalavdelingene. Vi laget et nytt dokument for rettningslinjene innen økonomien og et nytt reise- og refusjonsskjema. Vi gikk igjennom regnskapsprogrammet og faktureringsprogrammet vi bruker i økonomiutvalget slik at alle har fått lik informasjon, da ikke alle var med på kurset tidligere i vår. Samtidig jobbet vi sammen med lokale ledere for å formidle hvordan vi skal gjøre det fremover, ulike arrangementer med mer. Vipps var også noe som ble tatt opp, om hvilken muligheter og arenaer vi kan bruke denne betalingsløsningen på.”

PR & Kommunikasjonsansvarlige:

“Vi hadde et klart mål for denne helgen: Få en ny fungerende nettside for BIS klar til lansering. Dette besto av en del litt mer kjedelig arbeid med å fylle inn materiale og lære oss verktøyet til leverandøren av nettsiden – Idium. I tillegg gikk vi gjennom hvordan vi kan skape en fin balanse mellom faste innlegg på forskjellige sosiale mediekanaler i løpet av måneden, men samtidig unngå spamming. En utrolig viktig del av den diskusjonen var jo naturligvis hva som kan øke engasjementet til studentene og hva de ønsker å se.”

Fagansvarlige:

“Vi begynte med å sørge for at vi skaffer oss en god dialog på tvers av alle campuser så vi kan løse sakene som kommer opp i løpet av året. Videre har vi satt oss konkrete mål for alle campuser, begynt på å videreutvikle kursevalueringene, laget en stillingsinstruks for en nestleder til fagutvalget og snakket om informasjonsflyten på tvers av campus, spesielt i forhold til utveksling og valgfag.
Vi har også sett på hvordan temakveldene som arrangeres i Trondheim fungerer, det er et mål for oss å videre utvikle dette også på de andre campusene. Mentor prosjektet har for første gang blitt arrangert på Handelshøyskolen BI campus Bergen. Dette prosjektet vil vi evaluere og se om vi kan jobbe videre med, og eventuelt nasjonalisere. Vi gleder oss til å jobbe videre med alle disse sakene!”

Markeds- og næringslivsansvarlige:

“Markeds- og næringslivsansvarlig NSF Under årets NSF diskuterte vi først våre erfaringer fra de ulike campusene. Dette ble gjort både for å få tips fra hverandre, og samtidig få en forståelse av hvordan ting fungerer hos de andre. Vi så også på muligheter for å få til nasjonale samarbeid. Deretter gikk vi gjennom hvordan vi skal utforme kontrakter osv, slik at dette blir samkjørt. Mye av tiden gikk med til å evaluere House of Control, et program som skal gi oss en bedre oversikt over våre kontrakter. Ellers diskuterte vi rundt ulike arrangementer og aktiviteter vi skal avholde på høsten og våren.”

Internkoordinatorer:

“Som organisasjonens største avdeling, hadde Internkoordinatorne fra Bergen, Trondheim og Stavanger en del på agendaen gjennom NSF-helgen. Som ett av de viktigste målene mellom de tre campusene, var økt engasjement hos studentmassen ett av det viktigste punktet som ble jobbet med. Her var faktorer som å få til flere lavterskel arrangementer gjennom skoleåret, samt å opprette nye under-/interessegrupper tiltak som skulle øke engasjementet. Sammen med dette ble det snakket om forbedringspotensialet for kompetanseoverføring, og hvordan vi som IK skulle forholde oss til mellom- og undergruppeledere.
Selv om det var mye som ble tatt opp i løpet av helgen, var det et prominent tema som kom opp igjen og igjen; NSI. Vi fikk kartlagt hvordan prosessen med omstruktureringen kommer til å gå for seg, og ser fram til å jobbe for en lett og konfliktfri omstrukturering”

Prosjektkoordinatorer:

“På årets NSF fikk vi endelig satt oss ned sammen! Mye av arbeidet vi gjør går på tvers av campusene, men arbeidet utføres på tre forskjellige steder. En arena som NSF er viktig for oss slik at vi kan koordinere våre prosjekter og levere så likt som overhodet mulig på våre tre campus. Naturlig nok benyttet vi oss av anledningen for å evaluere gjennomføringen av første år med fadderullan. Dette er svært viktig for at samarbeidet mellom oss og SBIO skal fortsette å være godt i kommende fadderuker. I tillegg så vi på muligheten for å utvikle andre prosjekter som NLD, Vinterlekene og BIS Charity. Vi fikk gjort ekstremt mye på en helg og gleder oss allerede til neste gang!”

Eksternansvarlige:

“Disse punktene jobbet eksternansvarlige med under NSF: 1. Jobbet med siden påtropping av verv 2. Planer fremmover og utfordringer dette året. 3. Samkjøring/utforming av strategidokument. 4. Felles arrangement 5. Hvordan øke det politiske engasjementet? Eller generelt studieengasjement på de ulike campus. 6. Gjennomgang og diskusjon av NSO sine politiske synspunkter. For å kunne bedre være forberedt nærmere nyttår.”

HR-ansvarlige:

“Vi i HR har gjennom denne helgen jobbet med ulike ting. Vi har  blant annet gått gjennom rekrutteringsprosess og hvordan vi kan øke engasjement gjennom ulike tiltak, som f.eks å lage promovideoer, og å sette mer fokus på afermovies. I tillegg har vi satt ned handlingsplan for utlysning av verv, arrangering av Generalforsamling og rekruttering generelt. Vi har også brukt mye tid på hvordan håndtere konflikter og personalsaker, og hatt caseoppgaver rundt dette. Det som har vært veldig nyttig under NSF er å dele erfaringer på tvers av campusene Trondheim, Bergen og Stavanger. Vi fant ut at vi gjør mye likt, men at mye også gjøres forskjellig. Dette er noe vi ønsker å jobbe med for å gjøre ting mest mulig likt, spesielt rundt rekrutteringsdelen.”