Dette er BI Studentsamfunn - bedre kjent som BIS!

BIS er en av to studentforeninger ved Handelshøyskolen BI, og vi representerer studentene ved campusene Bergen, Trondheim og Stavanger.

Sentralledelsen er den øverste ledelsen i BIS, og fungerer som et knytepunkt mellom lokalavdelingene og administrasjonen ved Handelshøyskolen BI i Nydalen.

Sentralledelsen er et veiledende og koordinerende organ for organisasjonen som helhet, spesielt for lokalavdelingenes styremedlemmer. Sentralledelsens styremedlemmer har ansvar og en rådgivende rolle ovenfor styremedlemmene på lokalavdelingene. Vervene sentralt speiler de som sitter lokalt, slik at de har en kontaktperson i sentralleddet som kan bringe deres interesser og saker videre. I tillegg har Sentralledelsen ansvar for at vervene de gjenspeiler lokalt gjør den jobben som trengs, og skal følge disse opp i sitt arbeid. Økonomiske midler i BIS viderefordeles på lokalavdelingene fra sentralt hold. Sentralledelsen har også en representant i BI-stiftelsens styre (kalt SSR, Stiftelsens Styrerepresentant).

Sentralledelsen fungerer som et eget styre med seks ulike verv med stemmerett på styremøtene. Her finner vi henholdsvis Leder, Økonomiansvarlig, Fagansvarlig, Marked- og næringslivsansvarlig, Prosjektkoordinator og Kommunikasjonsansvarlig. I tillegg har vi to HR-ansvarlige som har ansvar for bl.a. oppfølging, vedtekter, konflikthåndtering og rekruttering.

Alle stillingene i Sentralledelsen gjenspeiler vervene i de lokale styrene/ledelsene.