Søk BIS Sentralt!

Vil du være en del av Styret til BI Studentsamfunn for skoleåret 2016/2017?

Kjære engasjerte i BIS,

HR-komitéen utlyser herved ledige stillinger i Styret til BI Studentsamfunn for vervsperioden 01.07.2016 – 30.06.2017.

Grunnet strategirådets beslutning om å innføre strategien før den er vedtatt på Landsmøtet, lyses det kun ut det nye Styret i tråd med den nye strukturen. Tidligere har Sentralledelsen vært organisasjonens høyeste administrerende organ, og fungerer som støttespiller for lokalavdelingene. I den nye strukturen vil det være et styre med et rent strategisk ansvar bestående av følgende verv:

– Leder (Stillingsinstruks for Leder)
– Økonomiansvarlig (Stillingsinstruks for ØA)
– Fagansvarlig (Stillingsinstruks for FA)
– (Ekstern – BI)
– (Ekstern – Traver)
– (Ekstern – Næringsliv)

Studentvervene i det nye styret er Leder, Økonomiansvarlig og Fagansvarlig, og det er altså disse vervene som herved lyses ut.

En utfyllende søknad og CV sendes til HR@BIS.no. Søknadsfristen er satt til søndag 13. mars kl. 23.59.

Skulle den nye strategien ikke bli godkjent, vil HR-komitéen konstituere de resterende fem vervene etter Landsmøtet.

Dersom du har spørsmål oppfordres det til å kontakte undertegnede eller sittende leder for vervet du er interessert i. Se http://www.bis.no/om-oss/sentralledelsen/ for kontaktinfo. Ytterligere informasjon postes på bis.no og på BIS Sentralledelsen sin Facebook-side i tiden fremover.

Vi håper å motta din søknad i løpet av de nærmeste dagene!

 

– HR-komitéen 2015/2016
Tina Beisland og Fredrik Hegdal