Referat fra generalforsamlinger:

Referat GF vår 2019

Sakspapirer GF vår 2019

Sakspapirer GF høst 2018

Sakspapirer GF vår 2018

Sakspapirer GF høst 2017

Referat Generalforsamling høst 2018

Referat Generalforsamling høst 2017

Referat Generealforsamling vår 2017

Referat Generalforsamling høst 2016

Referat Generalforsamling vår 2016

Referat Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.15

Referat generalforsamling Høst 2015

Referat ekstraordinær Generalforsamling 12.05.15

Referat Generalforsamling vår 2015

Referat Generalforsamling høst-2014

Referat Generalforsamling høst 2013

Referat ekstraordinær Generalforsamling 26.04.13

Referat Generalforsamling høst 2011

Referat Generalforsamling Høst 2012

Protokoll Generalforsamling vår 2013

Referat Generalforsamling våren 2012

 

Referat fra generalforsamlinger for linjeforeninger:

Referat fra ekstaordinær Generalforsamling for linjeforeningene 26.11.2014