BIS Stavanger er en non profitt organisasjon som drives av engasjerte studenter.

Vi jobber aktivt for å gi våre medstudenter en så optimal, aktivitetsfull og variert studiehverdag som overhode mulig.

Styret og ledelsen er opptatt av at du som student skal føle at du får både et faglig, men også sosialt utbytte av å gå på BI Stavanger.

I tillegg jobber vi hardt for å opparbeide et tett samarbeid med næringslivet, slik at våre studenter blir en av de mest ettertraktede i jobbmarkedet.

BIS er en organisasjon av studenter, for studenter!