Fagutvalget
Fagutvalget består av alle klassekontaktene til skolen. Hovedansvaret deres er å arbeide mot forbedringer av skolemiljø, kommunikasjon og samarbeid mellom studenter og BI. Dette gjøres gjennom evalueringer av pensum, fasiliteter og tilbud ved BI. Samtidig som at studentene utarbeider forslag til forbedringer. Fagutvalget stiller opp og arbeider for studentenes interesser.

Økonomi og administrasjon
-1 klasse : Gazmend Nikqi
-2 klasse : Andrea Soltvedt
-3 klasse: Dag Marius Lund

Markedsføring
-1 klasse: Sunniva Raeng
-2 klasse: Sara Elise Råbakk Jakobsen
-3 klasse: Alina Sundalskleiv

Eiendomsmegling

-1 klasse: Olav Gether
-2 klasse: Kristine Ellingsen
-3 klasse: Joachim Helmich Sollesnes

Økonomi og foretningsjus

-1 klasse: Anja Christensen

Organisasjonspyskologi, HR og ledelse

-1 klasse: Anita Sandanger Tysse