Fagutvalget
Fagutvalget består av alle klassekontaktene til skolen. Hovedansvaret deres er å arbeide mot forbedringer av skolemiljø, kommunikasjon og samarbeid mellom studenter og BI. Dette gjøres gjennom evalueringer av pensum, fasiliteter og tilbud ved BI. Samtidig som at studentene utarbeider forslag til forbedringer. Fagutvalget stiller opp og arbeider for studentenes interesser.

ØKAD
-1 klasse :
-2 klasse : Marcus Jegtvolden
-3 klasse:

MARKEDSFØRING
-1 klasse:
-2 klasse:
-3 klasse:

EIEINDOMAMEGLING

-1 klasse:
-2 klasse: Nora Rørvik Larsen
-3 klasse:

ENTREPRENØRSKAP
Alle klassene: