Linjeforeningen ØAF

Målsetningen med linjeforeningen vår er å fremme økonomistudentenes interesser og skape et bedre studentmiljø for studentene. Det vil vi nå gjennom å styrke felleskapet blant økonomistudenter med å arrangere sosiale arrangement.
Vi skal også fungere som et bindeledd mellom studentene og næringslivet. Det oppnår vi med å arrangere faglige arrangement som bedriftsbesøk, bedriftspresentasjoner og andre eventer sammen med ulike parter fra næringslivet.

 Anja christensen – Leder

Sanjiin Vamjanovic – nestleder 

Ismaiil Mohamud- markedsansvarlig

Christian ngo – Økonomiansvarlig

 

Kontakt
oaf.stavanger@bis.no

 

Link
https://www.facebook.com/oaf-BI-Stavanger