Markeds- og næringslivsgruppen

Marked- og næringslivsutvalget jobber med å opprettholde kontakten BIS har med næringslivet samt skaffe avtaler med aktører i bybildet og lokalsamfunnet. Det er disse som har hovedansvaret for våre samarbeidsavtaler.

 

Gruppen består av:

Leder – Ruben Langvik

  • Aleksander Løve – Markedsansvarlig 
  • Anders Fodstad – Næringslivsansvarlig  

 

 

Kontakt

Ruben Langvik (Marked- og næringslivsansvarlig):
mana.stavanger@bis.no

 

Markedsgruppen:
markedsgruppen.stavanger@bis.no