Om oss

BI Studentsamfunn Stavanger er et selvstendig studentsamfunn som jobber for å gi BI studentene en hverdag med spennende aktiviteter, godt faglig læringsmiljø, fordelaktige rabattavtaler og rettigheter på lik linje med andre studenter.

Organisasjonen er drevet av og for BI-studentene selv, der alle studieretninger er representert. Vi jobber alltid for forbedringer og satser stort engasjement i studietiden. Engasjement i organisasjonen er med på å gi studentene et viktig pluss på CV-en, en arena hvor teori kan utøves i praksis og kanskje viktigst, skape venner og kontakter for resten av livet.

Undergruppene i organisasjonen er mange, og gir studiehverdagen og mulighetene for engasjement et bredt spekter. For å nevne noen har vi sosialutvalget, markedsutvalget, aksjeklubben Bull Invest, StartBI, Studentaksjonen, næringslivsutvalget og linjeutvalg for hver studieretning.

Innenfor idrettssiden, som har økt stort de siste par årene, er det mye på programmet. Her har vi aktiviteter som fotball, håndball, innebandy, volleyball, amerikansk fotball, golf, friluft og cheerleading for å nevne noen. Flere av idrettene er også representert i Årsoppgjøret, som gjennomføres årlig. Her møtes BI og TØH i et prestisjetungt oppgjør.

Av arrangementer vi står for, kan det blant andre nevnes Næringslivsdagen, også kalt NLD. NLD er vårt største arrangement der vi tidligere i år satte besøksrekord med 650 deltagere. Dagen arrangeres i februar måned hvert år og lar studentene møte potensielle arbeidsgivere og kjente foredragsholdere. Her skapes det mange viktige relasjoner og bekjentskap.
Fra tidligere år har både Petter Stordalen, Bjørn Kjos og Erik Bertrand Larssen vært på NLD.

Vi står også for flere store arrangementer som fadderuken, vårball, revy og markedskveld, i tillegg til mange mindre.

Strategi BI Studentsamfunn

Visjon: BIS skal tilføre sin studentmasse en merverdi som gjør de til Norges mest ettertraktede studenter.

Kjerneverdier:

Visjonær: BIS skal være visjonære ved å være en fremtidsrettet og omstillingsdyktighet organisasjon som tør å tenke nyskapende.

Åpen: BIS skal være åpen ved å være inkluderende og tilgjengelig for studentene, og alltid ha en åpen dør.

Grensesprengende: BIS skal være grensesprengende ved å være en arena for utvikling, som med pågangsmot baner vei for studentene.

Engasjerende: BIS skal være engasjerende ved å være aktivitetsmaksimerende, og skape entusiasme blant studentene.

Fokusområder:

Fag

 • BIS skal jobbe for å gi studentene et godt studiemiljø gjennom sikring av høy faglig og pedagogisk kvalitet, samt bidra til et godt fysisk læringsmiljø.
 • BIS skal supplere Bis faglige teori ved å i tillegg tilby en praktisk tilnærming til teorien.
 • BIS skal bidra til intern læring i organisasjonen, samt muligheter for engajserte til å tilegne seg ytterligere kunnskap via eksterne kilder.

Velferd

 • BIS skal skape et engasjerende studentmiljø ved å avholde sosiale arrangementer og tilrettelegge for og med studentenes interesser.
 • BIS skal tilrettelegge for studentpolitisk aktivitet med fokus på studentenes tilværelse og velferd.

 Samfunn

 • BIS skal synliggjøre organisasjon gjennom økt engasjement innenfor næringsliv, politikk og andre forum.
 • BIS skal sammen med BI og SBIO bidra til å fronte studentenes interesser og rammevilkår eksternt.
 • BIS skal jobbe aktivt for å profilere, verne om og styrke interessene til BI-studentene i media.

 Næringsliv

 • BIS skal være brobygger mellom studentene og næringslivet
 • BIS skal arbeide ut mot næringslivet med det formål å øke studentenes og organisasjonens attraktivitet.
 • BIS skal aktivt jobbe for å synliggjøre BI-studentenes unike kvaliteter.