Refusjon

Når man har et utlegg på vegne av BIS gjøres følgende:

 • Fyll ut vedlagt skjema: refusjonskjema
 • Refusjonsskjemaet må være innenfor èn side og være i PDF-format. For å få skjema innefor èn side, velg i excel: sideoppsett – skalering – velg 70 %. Se til at hele skjemaet er innenfor «striplet ramme», viktig at retning er stående.
 • Det må noteres hvilket lokallag det gjelder, med følgende nummer:
  • 6342 BIS Stavanger
  • Noter fullt navn og riktig kontonummer
 • Ønskelig at samme kontonummer brukes hver gang da det kun kan legges inn ett kontonummer per student i registeret.
 • Avdeling og prosjekt med nummer. Følg skjema for avdeling og prosjekt.
 • Legg ferdig utfylt skjema og bilde av kvitteringer sammen i et dokument i Word eller lignende program
 • Lagre dette dokumentet som et PDF-dokument
 • Last opp dokumentet nedenfor og send inn!

Send inn refusjon

 • Godkjente filtyper: pdf.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Lurer du på hvordan refusjonsskjema skal fylles ut kan du gå til et eksempel på ferdig utfylt skjema her:

Refusjonsskjema eksempel

*VIKTIG – husk å samle alle pdf filer sammen i ett dokument. Et eksempel på hvor man kan gjøre dette gratis er HER.