Pressemelding BIS Trondheim v/ prosjektkoordinator Maren Berg

På dagens ekstraordinære ledelsesmøte ble en endring i konsept fra NLD til Inspire enstemmig vedtatt. Dette innebærer at det vil skje en endring av utlysning i den pågående rekrutteringsprosessen. Slik det har vært utlyst frem til i dag har det vært «Leder for NLD». Dette vil nå bli endret til «Leder for Inspire» og det vil forekomme noen små justeringer i stillingsinnstruksen.

2019 vil være det første året Inspire gjennomføres i Trondheim og dette på nytt campus med utallige muligheter! Mye vil være likt slik vi kjenne NLD i dag, men med mange flere muligheter og mye mer fokus på inspirerende foredrag som treffer flere studenter ved BI Trondheim. Mer informasjon om selve vervet vil komme i den nye stillingsinnstruksen på denne siden fortløpende.

 

Ved spørsmål eller andre henvendelser må du gjerne ta kontakt med:

Maren Berg, prosjektkoordinator BIS Trondheim
pk.trondheim@bis.no / 473 56 006

Eller

Patrick Engen, HR BIS Trondheim
hr1.trondheim@bis.no / 466 14 637