Her finner du all informasjon du trenger i forbindelse med vedtekter og forskrifter og sakspapirer og referater.

Vedteker er er lovverket for studentorganisasjonen som gjelder alle engasjerte i den.

Forskrifter er retningslinjer for hvordan forskjellige ting skal gjøres i organsiasjonen vår.

Les mer

Sakspapirer er agenda for møter til ledelsesmøter, styremøter, generalforsamlinger og landsmøter. Referater er notat fra hva som ble sagt på disse møtene.

Les mer