Vedtekter og forskrifter er regler som er vedtatt til å gjelde enhver som er med i BIS og derfor er disse viktige å sette seg inn i til en viss grad. Her finner du lokale vedtekter som gjelder spesifikt for BIS Trondheim og sentrale vedtekter som gjelder hele BIS på tvers av campuser. Du finner også forskrifter som gjelder i disiplinærsaker, på Generalforsamlinger og for konstitusjoner.

Sentrale vedtekter:

Sentrale Vedtekter 2018-2019

Lokale Vedtekter:

Lokale vedtekter fra 04.10.18

Forskrifter:

Forskrift for disiplinærsaker

Forskrift for Generalforsamling

Forskrift for konstitusjoner

Organisasjonsdokument og Code of Conduct:

Organisasjonsdokument

Code of conduct 2018-2019