Inspire er BI Trondheim største faglige arrangement.
Formålet med Inspire er å motivere og inspirere deltakerne til å nå sine ambisjoner. Arrangementet utfolder seg over fire dager hvor studenter engasjerer seg på karrieredagen og tre tema kvelder. Etter en innholdsrik uke avsluttes det hele i tradisjon tro med en storslått Veldedighetsball.
Inspire er en organisasjon drevet av og for studenter. Utvalget består av 16 studenter ved BI Trondheim. Sammen med våre ambassadører ønsker vi å lage et arrangement våre medstudenter får stort utbytte av. Et godt samarbeid med bedrifter og foredragsholdere vil bli essensielt for gjøre arrangementet større og bedre.

Kontaktinfo:

Ares Ignoumba
inspire.trondheim@bis.no