Generalforsamlingen til BIS Trondheim våren 2018 nærmer seg med stormskritt og i den forbindelse vil vi informere om utlysning av velferdstingrepresentant.

Vil du være med på å fordele 46 milioner kroner? Velferdstinget skal velge hvilke velferdsordninger det er behov for og studentene ønsker, hvor mye semesteravgift studentene skal betale og ikke minst hva semesteravgiften skal brukes til. Formålet med Velferdstinget er å gi studentene tilknyttet Sit en felles stemme opp mot samskipnaden og andre aktører i velferdssaker som angår studentene.

Nåværende Velfredstingrepresentant er Jonas Schjoldager. Dersom du har spørsmål om for eksempel hvor mye tid dette tar opp kan han kontaktes tlf: 974 80 079.

Dersom du er interessert, send epost til ekstern.trondheim@bis.no